Chính sách bảo mật
(Hiệu lực từ tháng 12/2020)
Quy định về chính sách bảo mật của Hẹn Hò Online giúp bạn hiểu rằng chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin mà bạn chia sẻ, giúp bạn có những quyết định sáng suốt khi sử dụng từng chức năng tại Hẹn Hò Online Khi sử dụng Hẹn Hò Online, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Quy định về quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về các quy định này, xin bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi qua tin nhắn của fan page https://www.facebook.com/henhoonlineapp
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1.1. Phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin cá nhân được thực hiện trên cơ sở bạn tự khai báo để đăng ký thành viên Hẹn Hò Online, tùy từng thời điểm, thông tin thu thập sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở: • Việc thu thập thông tin cá nhân được thực hiện trên cơ sở bạn tự khai báo để đăng ký thành viên Hẹn Hò Online, tùy từng thời điểm, thông tin thu thập sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở:. • Thông tin khác để phục vụ xác thực tài khoản (nếu có): CMND/CCCD, giấy phép lái xe, hợp đồng lao động, các loại bằng cấp. Mọi thông tin khác do bạn cung cấp và chịu trách nhiệm. Khi bạn quyết định sử dụng Hẹn Hò Online, tức là bạn đã đồng ý chia sẻ các thông tin cá nhân công khai (tên, tuổi, giới tính, quê quán, thành phố hiện đang sinh sống) với người dùng khác. Nếu bạn thấy bất kỳ sự lạm dụng hoặc thu thập trái phép về thông tin người dùng, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua tin nhắn của fan page https://www.facebook.com/henhoonlineapp

1.2. Mục đích thu thập thông tin

• Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm theo nhu cầu của bạn, giúp bạn hẹn hò trực tuyến hiệu quả. • Liên hệ xác nhận khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc xác lập giao dịch trên website hoặc ứng dụng Hẹn Hò Online. • Gửi tới bạn những cập nhật mới nhất của hệ thống.

2.1. Hẹn Hò Online chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích quy định tại Mục 1 hoặc mục đích khác (nếu có) với điều kiện đã thông báo và được sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba, khi việc này là yêu cầu pháp lý hoặc được bạn đồng ý.

2.2. Để các hoạt động của website đem lại kết quả, bao gồm việc xử lý các giao dịch và hỗ trợ các hoạt động của bạn trên Hẹn Hò Online, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho đại lý, đại diện, hoặc các đơn vị thầu khoán để họ có thể hỗ trợ chúng tôi về các dịch vụ như:

Các cách thức chi trả tiền, dịch vụ email và thực hiện đơn đặt hàng của bạn. Bên thứ ba được yêu cầu không sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

2.3. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin khi chưa xác định được những đề nghị của cơ quan pháp luật hoặc của người yêu cầu là hợp pháp theo qui định hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng tài khoản hoặc các thông tin khác của bạn khi chúng tôi cần phải tuân theo yêu cầu của pháp luật, để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, nhằm ngăn chặn sự gian lận hoặc các hoạt động phi pháp khác thông qua các dịch vụ của Hẹn Hò Online. Điều này có thể gồm cả việc chia sẻ với các công ty, luật sư, đại lý, các phòng ban của chính phủ.

Dữ liệu cá nhân cơ bản của bạn khi đăng ký thành viên Hẹn Hò Online sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện đóng tài khoản. Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ thông tin cá nhân và truy cập của khách hàng để phục vụ cho mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc ...
Việc truy nhập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của các thành viên trên Hẹn Hò Online là không khó khăn bởi bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình trên trang quản lý hồ sơ cá nhân của bạn trên Hẹn Hò Online. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức. Bất kỳ thành viên nào muốn xóa tài khoản đều có thể dễ dàng thực hiện trên trang Hẹn Hò Online. Khi đã xóa, tài khoản và tất cả các thông tin của bạn sẽ không hiển thị trên trang Hẹn Hò Online.
Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ của Google đảm bảo an toàn và được tường lửa bảo vệ. Trên thực tế, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vẫn có thể xảy ra sự cố. Vì thế nên Hẹn Hò Online không thể đảm bảo 100% về tính bảo mật này, nếu bạn sơ suất để lộ thông tin cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng, Hẹn Hò Online không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vì email và tin nhắn nhanh không được coi là những phương thức liên lạc an toàn, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân cho người dùng khác của Hẹn Hò Online qua dịch vụ email hay tin nhắn nhanh khi chưa thực sự chắc chắn để đảm bảo sự tương tác an toàn cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật của website, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua tin nhắn của fan page https://www.facebook.com/henhoonlineapp