Những lý do để bạn yêu thích Hẹn Hò Online
Kết nối
Bạn có thể khám phá ra những mối quan hệ mới thích hợp hơn với bản thân, đồng thời bạn và người ấy có thể trò chuyện, tìm hiểu về nhau.
Riêng tư
Người dùng chỉ được tương tác với nhau nếu cả hai đều thích lẫn nhau. Nếu muốn, bạn có thể bỏ kết nối với người mà bạn cảm thấy không phù hợp. Đồng thời bạn cũng hoàn toàn có thể xoá bỏ toàn bộ thông tin về bản thân trên ứng dụng bất kỳ lúc nào.
An toàn
Ứng dụng sử dụng các thuật toán thông minh để loại bỏ những nội dung không lành mạnh.
Bảo mật
Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ an toàn trên hệ thống điện toán đám mây của Google, và Hẹn Hò Online cam kết không bao giờ chia sẻ dữ liệu về bạn với bên thứ 3.
Người dùng nói gì về Hẹn Hò Online